HOME

ข้าพระพุทธเจ้าน้อมรำลึกถึง พระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ทรงพระสถิตในดวงใจตราบจนชีวิตจะหาไม่

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน
Long Live the King

Wat Sacramento Buddhavanaram community performing
Merit-Making Ceremony on one year anniversary of
His Majesty King Bhumibol Adulyadej's passing

ทางคณะสงฆ์วันสาคราเมนโต้พุทธวนารามจะเปิดโอกาสให้ท่านสมาชิกและบุคลทั่วไปได้มีโอกาสรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ

ถวายความอาลัย และเป็นการน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดิทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร ดังมีรายการต่อไปนี้

ทุกวัน อย่างไม่มีกำหนด

        เวลา 10.00 น. ถวายภัตตาหารกลางวัน

                              ถวายสังฆทาน ผ้าไตร (ทางวัดจัดไว้) เปิดบริการให้ทุกท่าน ตลอดทั้งวัน

        เวลา 18.00 น.ทำวัตรเย็น สวดมาติกาบังสุกุล นั่งกรรมฐาน (เปิดให้ทุกท่านเข้าร่วมทุกเย็น)

 


Click for the Gallery

 

 

 

 

Welcome to Wat Sacramento Buddhavanaram

A Thai Buddhist temple in the Dhammayut tradition

Our temple is a center for Buddhist and those interested in Thai culture to meet and explore.

We offer you a place where your knowledge can grow and you can focus on a way of life and living that leads to greater understanding and achievement along the Lord Buddha's great path.


 

Ceremony commemorating the Royal Cremation of
His Majesty King Bhumibol Adulyadej

Invitation to all
Wat Sacramento Buddhavanaram will host an ongoing observation over the five days of the Royal Funeral Ceremony allowing mourners to place symbolic sandalwood flowers like those used for the royal cremation in Thailand. This is an opportunity for all to pay respect to the late King in a proper manner.

Sunday, October 22, 2017

10.30 AM

Food offering to monks

11.00 AM

Community meal

12.30 PM

Monks chanting of rites
Community offers sandalwood flowers

The temple will be open from October 22, 2017 through October 26, 2017 to allow members of the community to place sandalwood flowers.

Please wear appropriate attire for all visits to the temple during this period.


Abbot's Promotion

   
Click letter images for larger view

 

ศิษยานุศิษย์วัดสาคราเมนโต้พุทธวนารามขอกราบแสดงมุทิตาจิตต่อพระครูสังฆรักษ์ เฉลิม ที่ได้รับพระราชทานเลื่อนและตั้งสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตร ในราชทินนาม พระครูวิเนตธรรมโศภิต (ทผจล.ชอ.) ด้วยความเคารพรัก


 

 

The Middle Way realized by the Tathāgata — producing vision, producing knowledge — leads to calm, to direct knowledge, to self-awakening, to Unbinding.

 

The Great Questions ~ Mahapañha Sutta

Monks, when a monk becomes entirely dispassionate towards one thing, when his lust for it entirely fades away, when he is entirely liberated from it, when he sees the complete ending of it, then he is one who, after fully comprehending the Goal, makes an end of suffering here and now.

What one thing? "All beings subsist by nutriment." When a monk becomes entirely dispassionate towards this one thing (nutriment), when his lust for it entirely fades away, when he is entirely liberated from it, and when he sees the complete ending of it, then, O monks, he is one who, after fully comprehending the Goal, makes an end of suffering here and now.

Anguttara Nikaya 10.27


 

Great Causes ~ Maha-nidana Sutta

Deep is this dependent co-arising, and deep its appearance. It's because of not understanding and not penetrating this Dhamma that this generation is like a tangled skein, a knotted ball of string, like matted rushes and reeds, and does not go beyond transmigration, beyond the planes of deprivation, woe, and bad destinations.


From the Dhammapada

Refuge ...

They go to many a refuge,
to mountains, forests,
parks, trees, and shrines:
people threatened with danger.

That’s not the secure refuge,
that’s not the supreme refuge,
that’s not the refuge,
having gone to which,
        you gain release
        from all suffering and stress.

But when, having gone for refuge
to the Buddha, Dhamma, and Sangha,
you see with right discernment
the four noble truths—

stress,
the cause of stress,
the transcending of stress,
and the noble eightfold path,
the way to the stilling of stress:

That’s the secure refuge,
that, the supreme refuge,
that is the refuge,
having gone to which,
        you gain release
        from all suffering and stress.

Dhp, 188-192

 

Can you try this?

  • To avoid all evil, to cultivate good, and to cleanse one's mind — this is the teaching of the Buddhas. [Dhp 183]

  • Not despising, not harming, restraint according to the code of monastic discipline, moderation in food, dwelling in solitude, devotion to meditation — this is the teaching of the Buddhas. [Dhp 185]

If each and every day you are able to consider every one of these principles, your strength as a Buddhist warrior and your prosperity will continue to grow!

 

Nibbaana sacchikiriya ca etammangalamuttamam

Endeavoring for the realization of Nibbaana is the highest blessing

 

Footprints on the Path

Abiding. Taking note of how we are and what we experience, just as it is, as we follow this Noble Path.

Be aware of each moment. Commit to being aware. Don't just expect awareness to happen.

With awareness, there will be reaction. This is where we are right now. We are connected to our experiences - we have yet to let go. Wrap your reaction according to its proper place.

Everything has a place within the sublime attitudes: immeasurable goodwill, immeasurable compassion, immeasurable appreciation, and immeasurable equanimity. Prepare to do battle with the unwholesome alternatives to this Sublime Abiding.

The Sublime Attitudes

 


Thai American Friendship Project – TAFP

The Royal Thai Consulate - General, Los Angeles, is sponsoring an excellent program that will provide 2nd generation Thai Americans with the opportunity to work as a volunteer in Thailand. Please check the consulate website for additional information. Thai American Friendship Project
[Please note: This link will display the consulate article in Thai but there is an English version available by clicking the Eng tool in the upper-right corner of the article page.]