HOME

Welcome to Wat Sacramento Buddhavanaram

A Thai Buddhist temple in the Dhammayut tradition

Our temple is a center for Buddhist and those interested in Thai culture to meet and explore.

We offer you a place where your knowledge can grow and you can focus on a way of life and living that leads to greater understanding and achievement along the Lord Buddha's great path.


 

23 ตุลาคม 2562
ปิยมหาราชรำลึก

Rama V

 


In Memoriam
His Majesty, King Bhumibol Adulyadej

 

13 October 2019

เสด็จสู่สวรรคาลัย สถิตอยู่ในใจตราบนิจนิรันด์
น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้า
ชาววัดสาคราเมนโต้พุทธวนาราม

Forever in our hearts,
His Majesty, our wonderful Father and King.
We offer our endless love and respect.
The Wat Sacramento Buddhavanaram Community


ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี
ณ วัดสาคราเมนโต้ พุทธวนาราม
วันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2562

การทอดกฐินเป็นกาลทานตามพระวินัยกำหนดกาลไว้ คือตั้งแต่แรม 1 ค่ำ เดือน 11 ถึง ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 เพื่อทอดถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ผู้จำพรรษาครบไตรมาส (3เดือน) เป็นประเพณีของชาวพุทธที่ยึดถือปฏิบัติสืบทอดกันมาเป็นเวลากว่า 2500 ปี และทอดได้ภายใน 1 เดือน เท่านั้น เพื่อรักษาประเพณีอันดีงามของชาวพุทธไว้ วัดสาคราเมนโต้พุททธวนาราม จึงได้จัดให้มีการทอดกฐินสามัคคีขึ้น

— Principle Host —
Souksakhone & Ximoung Xamontee And Family
– Vice Hosts –
Thai Nakorn Restaurant Davis
Kasinee Sprague and Family
Jackie Rominger and Family
Sompol Foster and Family
เจ้าภาพร่วม listed below after the Schedule

จึงขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชน ผู้มีจิตศรัทธาทั้งหลาย ได้พากันมาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีในครั้งนี้ โดยพร้อมเพรียงกัน ตามวันและเวลาที่กำหนดไว้

ขออนุโมทนาบุญ ต่อผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ที่ได้มาร่วมกันทอดกฐินในครั้งนี้ ขอให้ท่านจงมีแต่ความสุข และความเจริญ ด้วยจตุรพิธพรชัย คือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณธนสารสมบัติ ตลอดกาลนาน เทอญ

 

กำหนดการ

9:00 น.

สาธุชนพร้อมกันที่วัด

10:00 น.

พระสงฆ์ออกรับบิณฑบาต รอบบริเวณวัด จำนวน 9 รูป

10:30 น.

ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์

11:00 น.

สาธุชนร่วมรับประทานอาหาร

12:30 น.

แห่องค์กฐิน รอบบริเวรศาลา สวดมนต์, ไหว้พระ, รับศีล,
ถวายผ้ากฐินสามัคคี, ฟังพระธรรมเทศนา,
พระสงฆ์ อนุโมทนา เป็นเสร็จพิธี

ในงานมีการแสดงบนเวที ดนตรี สอยดาว ร้านอาหาร กล้วยแขก หอยทอด ก๋วยเตี๋ยว ขนมหวาน
ขนมหม้อแกง ลอดช่อง ถั่วแปบ มันสัมปะหลังเชื่อม และอี่นๆอีกมากมาย มีผลไม้ ทับทิม พลับ
พุดทรา ลูกมะกรูด ของที่ระลึก yard sale (รายได้ทุกอย่างถวายวัด)

Please Note: This schedule is subject to change.

 

เจ้าภาพร่วม
คุณเบญจมาศ (ตู่) CurlessPhatwiphaporn & Marew Haskins Thai Chef's House
(คุณปอ-ก้อย-กบ)
Duangtipaporn Page (อู๊ด)Linn & John ChinnapongseChanchai Fungkajorn
คุณศตรัตน์ จารุมะกร
(ป้าแดง)
Kannika Sudjainakคุณมาลี บาลไธสง
Sohm & Patrick Floodคุณสว่างจิตต์ สินแสงคุณศศิธร (ป้าตุ่น) ปีเตอร์
Plamejit Rowland
(เจเนต)
คุณสุรัชนี กมลศักดิ์พิทักษ์คุณนันดา กาลเวช
คุณกมล (เบาะ) โรดจันทร์คุณนัยนา เผือกแดง
และ ครอบครัว
คุณประยงค์ ยังแสนภู
คุณพัชรินทร์ คุณสุรางค์ Jerry Connerคุณกัญธิดา ยังแสนภู
คุณป้าทุเรียน Pendillaคุณทองสุข สว่างเด็กชายไมค์ ยังแสนภู
Pai StewartKevin นวพร Teylinเด็กชายมิค ยังแสนภู
คุณพิมพ์ทอง Binegarคุณใหม่, คุณตุ๊ย จันทวงศ์เด็กชายแม็ค ยังแสนภู
คุณนงเยาว์ (แอ๋ว)
วิมเมอร์
Samruay Moffettคุณสุมนา เอื้อนิรันกุล
และ ครอบครัว
คุณแม่พยงค์
(คุณยาย Amanda)
คุณน้้าผึ้ง โลเปซMike Nunman
(เพื่อนคุณอ้อย)
Sarada (คุณทราย)
McCrea
Vilai Pangsruntip
(คุณวิไล)
คุณวิลาวัณย์ หาญอยู่
(แอน)
คุณโทนี่ (แทน)คุณเยาวลักษณ์ (ติ๋ม) KurowskiBunjong Welton
(คุณน้้า)
Pummarin & Brian Sumpterคุณยายกัลยา ไล้เลิศSomying Siawesi, Richard Hugher
Kanya & Chris Dunnคุณสถาพร, คุณกาญจนา Ann & Timothy and Family
Chaleow (เฉลียว) Gerlachคุณขนิษฐา พรศรีสิริศักดิ์คุณแมคคริสเติ้ล
ประเสริฐรัมย์
Thongkam Grayคุณสมพร พรมขันธ์คุณพร วิชิตะกุล
คุณพรรณี อุปฮาตคุณอัมพร สมิธคุณจุไรรัตน์ ประยูร
Little Buddha (คุณเอ็ม)คุณศิริพร จันทร์ประไพภัทรคุณทวิชชา (ช่างนพ)
คุณกุล เหมณี
คุณทวี สมบัติหลายคุณสมศักดิ์ หรายมณีNai & Chai Sagphang
คุณธนะสิน เจนเจริญคุณศลิษา นิรานาทกุลคุณพัชริยา สว่างวรรณ์
คุณอภิญญา บุณย์วิญญูคุณ USA Riggineคุณธีรพล สว่างวรรณ์
คุณจิราภรณ์ Hamilton คุณยู Concordคุณเจนวิทย์
เลิศชัยพัฒนกุล
Jim & Nan Wadlowคุณยู อัจฉรา Moralesคุณอารีย์ เมลลินเจอร์
Araya Stewartคุณวารุณี แคริแกนคุณบุญชัย วงศ์เจษฎา
Kritsuda Ausmus
(เอ็มมี่)
Achava Chattamanokul and Familyคุณอ้าไพ หลิม
Kulkarn HiljawatSiwaporn & Robert CarmanMoueykia J. Vilaysane
(คุณหมวย)
Chanchai & Arunee Angsirilaval และผู้ไม่ประสงค์ออกน
ามทุกท่าน
Jinda, Miller Harper and Family

King Asoka on Dhamma

Dhamma sadhu, kiyam cu dhamme ti?
  Apasinave, bahu kayane, daya, dane, sace, socaye.

Dhamma is good, but what constitutes Dhamma?
  (It includes) little evil, much good, kindness,
  generosity, truthfulness and purity.

From The Edicts of King Asoka

The contents of Asoka's edicts make it clear that all the legends about his wise and humane rule are more than justified and qualify him to be ranked as one of the greatest rulers.

"The Edicts of King Asoka", an English rendering by Ven. S. Dhammika.
Access to Insight (BCBS Edition), 30 November 2013,
http://www.accesstoinsight.org/lib/authors/dhammika/wheel386.html .


Rains Retreat Teaching

Since the time of the Buddha, monks have followed the Vinaya tradition of not travelling over night and remaining at a single temple throughout the three months of the Rains Retreat. During this time the monastic and lay communities have much more time to spend collectively in careful and diligent study of the Dhamma.

Wat Sacramento Buddhavanaram conducts Dhamma talks focused on the Lord Buddha's past lives and the paramis he developed that aided in his attainment of enlightenment.

These Sunday sessions began on 28 July 2019 at 12:30 and will include 12 additional presentations over the remaining weeks of the Vassa.

Is it beneficial to all and a true example of associating with the wise when we can all come together to share this rare and important knowledge!

 

 

Padīpa Pūjā ~ Light Offering

With lights brightly shining
Abolishing this gloom
I adore the Enlightened One,
The Light of the three worlds.
Ghanasārappadittena
Dīpena tama-dhaṃsinā
Tiloka-dīpaṃ sambuddhaṃ
Pūjayāmi tamo-nudaṃ

 

 

The Middle Way realized by the Tathāgata — producing vision, producing knowledge — leads to calm, to direct knowledge, to self-awakening, to Unbinding.

 


Topics of Conversation
  Kathāvatthu Sutta ~ Anguttara Nikaya 10:69

There are some people who always have something to say! Friendly, light hearted conversation can break the ice and let us get to know someone else. But do we ever look back at what we have said and judge the value of our words?

Imagine the Lord Buddha's compassion when he expressed his teaching to an individual or group, laity and monastics alike. His words were insightful, delivered at the right time, and fully in line with the Dhamma.

We may not be able or likely to fully confine our conversations within the ten rules presented in the Kathāvatthu Sutta, as they were meant for monks - those who had gone forth with purpose, and not every day, run-of-the-mill people.

But imagine the power of these ten points of conversation, as if they were a firm, guiding hand, always in the background influencing our words, guiding both the speaker and the listener along the path, replacing the idle chatter that consumes so much time and offers no lasting fruit. Our words when spoken in light of the Dhamma must be accurate and meaningful, spoken with the supreme goal in mind at all times.

There are these ten topics of (proper) conversation. Which ten?
  Talk on modesty,
  contentment,
  seclusion,
  non-entanglement,
  arousing persistence,
  virtue,
  concentration,
  discernment,
  release,
  and the knowledge & vision of release.
These are the ten topics of conversation.
If you were to engage repeatedly in these ten topics of conversation, you would outshine even the sun & moon, so mighty, so powerful—to say nothing of the wanderers of other sects.

- Kathavatthu Sutta: Topics of Conversation
translated from the Pali by Thanissaro Bhikkhu.
Access to Insight (BCBS Edition), 30 November 2013,
http://www.accesstoinsight.org/tipitaka/an/an10/an10.069.than.html

 

Nagavagga: Elephants

Appamādaratā hotha!
Sacittamanurakkhatha!
Duggā uddharathattānaṃ,
 paṅke sannova kuñjaro.

Delight in heedfulness!
Guard well your thoughts!
Draw yourself out of this bog of evil,
 even as an elephant draws itself out of the mud.

Dhammapada 327

 

Yo dhammam desesi
  ādikalyāṇaṃ,
    majjhekalyāṇaṃ,
      pariyosānakalyāṇaṃ
The Buddha has pointed out the way:
  excellent in the beginning,
    excellent in the middle,
      and excellent in the end.

Birth and Death

These Four Noble Truths — Dukkha, Cause, Cessation, and Path — are the heart of the Dhamma and they are in the heart of every man who cares to see them. From their seeing and understanding comes happiness but by trying to escape them only more misery is born.

The Exalted Buddha has said:

"Whoever sees Dependent Arising, he sees Dhamma;
  Whoever sees Dhamma, he sees Dependent Arising."

Anicca vata sankhara
uppada vayadammino
Uppajjitva nirujjhanti
tesam vupasamo sukho.

Conditions truly they are transient
With the nature to arise and cease
Having arisen, then they pass away
Their calming, cessation is happiness.

- The Wheel of Birth and Death
"The Wheel of Birth and Death", by Bhikkhu Khantipalo.
Access to Insight (BCBS Edition), 30 November 2013,
http://www.accesstoinsight.org/lib/authors/khantipalo/wheel147.html

Discipline as the Foundation of Unbinding

Discipline is for the sake of restraint,
restraint for the sake of freedom from remorse,
freedom from remorse for the sake of joy,
joy for the sake of rapture,
rapture for the sake of tranquillity,
tranquillity for the sake of pleasure,
pleasure for the sake of concentration,
concentration for the sake of knowledge
  and vision of things as they are,
knowledge and vision of things as they are
  for the sake of disenchantment,
disenchantment for the sake of release,
release for the sake of knowledge and vision of release,
knowledge and vision of release
  for the sake of total unbinding without clinging.

— Parivaara.XII.2 (BMC p.1)

Reverence as it should be

We all go about day-to-day behaving in our own way. With our refuge in the Triple Gem, we also try to improve, demonstrating proper respect for the Buddha, Dhamma, and Sangha, as well as all other beings. As all are heir to their kamma, we should not be rude or disrespectful at any time. But we also should take the time to demonstrate respect beyond simple greetings when it is appropriate.

We who are his followers should follow in his footsteps and live with reverence for those three aspects of Enlightenment: Buddha, Dhamma and Sangha.

The gestures used for this are mainly two: respectful salutation with the hands (añjalikamma), and the five-limb prostration (pañc'anga-vandana).

The first of these, which may be remembered as "añjali" as there is no satisfactory English equivalent, is made by bringing the palms of the hands together, and raising them to the region of the heart or higher, according to circumstances. For instance, in the shrine room after kneeling down in front of the Buddha image, one makes añjali before offering flowers, lights and incense. And as the Teacher was the highest in the world and one to go beyond the world, so one respects him by placing one's hand in añjali to the forehead. But while chanting, the hands are held in añjali at heart level. This action and others described here, should be done with mindfulness and therefore gracefully. And one should be careful to see that exaggerated and impetuous movements are avoided. As we remarked before, the Dhamma does not encourage unrestrained expressions of emotion, rather with its aid one endeavors to calm one's heart.

- Lay Buddhist Practice
"Lay Buddhist Practice: The Shrine Room, Uposatha Day, Rains Residence", by Bhikkhu Khantipalo.
Access to Insight (BCBS Edition), 30 November 2013, http://www.accesstoinsight.org/lib/authors/khantipalo/wheel206.html.

The Simile of the Boat ~ Nava Sutta

He from whom a person learns the Dhamma should be venerated, as the devas venerate Inda, their Lord. He, (a teacher) of great learning, thus venerated, will explain the Dhamma, being well-disposed towards one. Having paid attention and considered it, a wise man, practicing according to Dhamma, becomes learned, intelligent and accomplished by associating himself diligently with such a teacher.

But by following an inferior and foolish teacher who has not gained (fine) understanding of the Dhamma and is envious of others, one will approach death without comprehending the Dhamma and unrelieved of doubt.

If a man going down into a river, swollen and swiftly flowing, is carried away by the current — how can he help others across?

Even so, he who has not comprehended the Dhamma, has not paid attention to the meaning as expounded by the learned, being himself without knowledge and unrelieved of doubt — how can he make others understand?

But if (the man at the river) knows the method and is skilled and wise, by boarding a strong boat equipped with oars and a rudder, he can, with its help, set others across. Even so, he who is experienced and has a well-trained mind, who is learned and dependable, clearly knowing, he can help others to understand who are willing to listen and ready to receive.

Surely, therefore, one should associate with a good man who is wise and learned. By understanding the meaning of what one has learned and practicing accordingly one who has Dhamma-experience attains (supreme) happiness.

Sutta Nipata — v 316-323
"The Discourse Collection: Selected Texts from the Sutta Nipata", by John D. Ireland.
Access to Insight (BCBS Edition), 30 November 2013, http://www.accesstoinsight.org/lib/authors/ireland/wheel082.html

The Great Questions ~ Mahapañha Sutta

Monks, when a monk becomes entirely dispassionate towards one thing, when his lust for it entirely fades away, when he is entirely liberated from it, when he sees the complete ending of it, then he is one who, after fully comprehending the Goal, makes an end of suffering here and now.

What one thing? "All beings subsist by nutriment." When a monk becomes entirely dispassionate towards this one thing (nutriment), when his lust for it entirely fades away, when he is entirely liberated from it, and when he sees the complete ending of it, then, O monks, he is one who, after fully comprehending the Goal, makes an end of suffering here and now.

Anguttara Nikaya 10.27


 

Great Causes ~ Maha-nidana Sutta

Deep is this dependent co-arising, and deep its appearance. It's because of not understanding and not penetrating this Dhamma that this generation is like a tangled skein, a knotted ball of string, like matted rushes and reeds, and does not go beyond transmigration, beyond the planes of deprivation, woe, and bad destinations.


From the Dhammapada

Refuge ...

They go to many a refuge,
to mountains, forests,
parks, trees, and shrines:
people threatened with danger.

That’s not the secure refuge,
that’s not the supreme refuge,
that’s not the refuge,
having gone to which,
        you gain release
        from all suffering and stress.

But when, having gone for refuge
to the Buddha, Dhamma, and Sangha,
you see with right discernment
the four noble truths—

stress,
the cause of stress,
the transcending of stress,
and the noble eightfold path,
the way to the stilling of stress:

That’s the secure refuge,
that, the supreme refuge,
that is the refuge,
having gone to which,
        you gain release
        from all suffering and stress.

Dhp, 188-192

 

Can you try this?

  • To avoid all evil, to cultivate good, and to cleanse one's mind — this is the teaching of the Buddhas. [Dhp 183]

  • Not despising, not harming, restraint according to the code of monastic discipline, moderation in food, dwelling in solitude, devotion to meditation — this is the teaching of the Buddhas. [Dhp 185]

If each and every day you are able to consider every one of these principles, your strength as a Buddhist warrior and your prosperity will continue to grow!

 

Nibbaana sacchikiriya ca etammangalamuttamam

Endeavoring for the realization of Nibbaana is the highest blessing

 

Footprints on the Path

Abiding. Taking note of how we are and what we experience, just as it is, as we follow this Noble Path.

Be aware of each moment. Commit to being aware. Don't just expect awareness to happen.

With awareness, there will be reaction. This is where we are right now. We are connected to our experiences - we have yet to let go. Wrap your reaction according to its proper place.

Everything has a place within the sublime attitudes: immeasurable goodwill, immeasurable compassion, immeasurable appreciation, and immeasurable equanimity. Prepare to do battle with the unwholesome alternatives to this Sublime Abiding.

The Sublime Attitudes

 

Thai American Friendship Project – TAFP

The Royal Thai Consulate - General, Los Angeles, is sponsoring an excellent program that will provide 2nd generation Thai Americans with the opportunity to work as a volunteer in Thailand. Please check the consulate website for additional information. Thai American Friendship Project